Ласкаво просимо на сайт міста Біла Церква!
 

Як вибрати накопичувальний водонагрівач: різновиди і важливі характеристики

Накопительные водонагреватели пользуются высокой популярностью из-за их умеренной стоимости, экономичности, простоты монтажа и эксплуатации, возможности снабжения нескольких потребителей. Самым важным параметром при выборе бойлера является его объем. Если резервуар меньше потребностей семьи, то запас горячей воды будет быстро расходоваться, придется постоянно ждать его возобновления. Слишком большой бак будет тратить лишнюю электроэнергию на нагревание невостребованного ресурса. На сайте Teploformat.ua можно посмотреть ассортимент распространенных моделей и определить наиболее подходящее устройство.

Какие характеристики бойлера нужно оценить при покупке

При выборе подходящей модели накопительного водонагревателя нужно оценить несколько дополнительных параметров этого оборудования:

  • мощность – влияет на время нагревания воды, варьируется в пределах 1-6 кВт;
  • тип – производители выпускают открытые и закрытые бойлеры для бытовых нужд;
  • внутреннее покрытие – оптимальным вариантом являются нержавеющая сталь или титан;
  • теплоизоляция резервуара – увеличивает период сохранения температуры воды;
  • индекс IP – степень защиты от влаги, пыли, должна составлять 24-25 единиц.

Определяя объем бака бойлера, следует учитывать количество пользователей, дополнительные потребности в горячей воде. Обычно одному человеку достаточно резервуара на 50 л, для 3-4 членов семьи подойдет модель емкостью 120 л. Подобные устройства обладают мощностью в пределах 2 кВт, могут питаться от обычной электросети. Их подключение не влияет на проводку, поэтому они часто устанавливаются в старых домах и квартирах. Более объемные и производительные варианты могут увеличить монтажные затраты.

Как подобрать подходящий тип электрического нагревателя

Выбор между открытыми и закрытыми моделями бойлеров может стать проблемой при непонимании специфики их монтажа и функционирования. Водонагреватели первой группы подвешиваются на стену непосредственно над краном, в который будет поступать вода. Они не находятся под постоянным давлением, устраняют излишки ресурса при перегреве через выходную арматуру.

Бойлеры второй категории устанавливаются профессиональными монтажниками в любую часть дома или квартиры. Такие устройства могут обслуживать несколько кранов. Они оборудованы предохранителями, предотвращающими повышение рабочего давления до сверхнормативных значений.

 

Переклад

 

Накопичувальні водонагрівачі користуються високою популярністю через їх помірної вартості, економічності, простоти монтажу і експлуатації, можливості постачання декількох споживачів. Найважливішим параметром при виборі бойлера є його обсяг. Якщо резервуар менше потреб сім'ї, то запас гарячої води буде швидко витрачатися, доведеться постійно чекати його відновлення. Занадто великий бак буде витрачати зайву електроенергію на нагрівання незатребуваного ресурсу. На сайті Teploformat.ua можна подивитися асортимент поширених моделей і визначити найбільш підходяще пристрій.

Які характеристики бойлера потрібно оцінити при покупці

При виборі відповідної моделі накопичувального водонагрівача потрібно оцінити кілька додаткових параметрів цього устаткування:

потужність - впливає на час нагрівання води, варіюється в межах 1-6 кВт;
тип - виробники випускають відкриті і закриті бойлери для побутових потреб;
внутрішнє покриття - оптимальним варіантом є нержавіюча сталь або титан;
теплоізоляція резервуара - збільшує період збереження температури води;
індекс IP - ступінь захисту від вологи, пилу, повинна становити 24-25 одиниць.
Визначаючи обсяг бака бойлера, слід враховувати кількість користувачів, додаткові потреби в гарячій воді. Зазвичай одній людині досить резервуара на 50 л, для 3-4 членів сім'ї підійде модель ємністю 120 л. Подібні пристрої володіють потужністю в межах 2 кВт, можуть харчуватися від звичайної електромережі. Їх підключення не впливає на проводку, тому вони часто встановлюються в старих будинках і квартирах. Більш об'ємні і продуктивні варіанти можуть збільшити монтажні витрати.

Як підібрати відповідний тип електричного нагрівача

Вибір між відкритими і закритими моделями бойлерів може стати проблемою при нерозумінні специфіки їх монтажу і функціонування. Водонагрівачі першої групи підвішуються на стіну безпосередньо над краном, в який буде надходити вода. Вони не знаходяться під постійним тиском, усувають надлишки ресурсу при перегріванні через вихідну арматуру.

Бойлери другої категорії встановлюються професійними монтажниками в будь-яку частину будинку або квартири. Такі пристрої можуть обслуговувати кілька кранів. Вони обладнані запобіжниками, запобігають підвищенню робочого тиску до наднормативних значень.