Ласкаво просимо на сайт міста Біла Церква!
 

Види колісних дисків і позначення їх розмірів

Необхідність в покупці нових автомобільних дисків виникає в результаті їх пошкодження або при бажанні власника машини надати їй більш привабливий зовнішній вигляд. Сучасні виробники пропонують різні їх види. Вибрати і придбати відповідні варіанти можна на сайті https://avtodiski.net.ua. Інтернет-магазин продає продукцію виробництва азіатських і західних брендів, а також вироби вітчизняних компаній.

Якими бувають колісні диски

Відповідно до загальної класифікації, автомобільні диски бувають двох типів: легкосплавні і сталеві. Перша категорія має додатковий поділ з урахуванням матеріалу виготовлення (алюміній, титан, магній). Також їх класифікують за методом виробництва: литі, ковані, катані. Бувають ще і складові автомобільні диски (три частини, з'єднані у обода за допомогою великої кількості дрібних болтів).

Важлива перевага легкосплавних моделей - їх незначну вагу, що робить позитивний вплив на процес їх експлуатації, забезпечує додатковий комфорт під час їзди на автомобілі (чітке управління і чуйність машини на дії водія).

Сталеві варіанти простіше у виготовленні. Їх виробляють методом штампування. Потім дві готові частини фіксуються між собою з використанням електрозварювального устаткування. Продаються такі диски в Києві в інтернет-магазині avtodiski.net.ua. Щоб захистити сталеві катки від виникнення корозії, їх покривають фарбою (зазвичай чорного або сріблястого кольору).

Незаперечна перевага сталевих колісних ковзанок полягає в їх доброю ремонтопридатності. В результаті удару вони гнуться, що згодом нескладно виправити.

Позначення розмірних параметрів

Щоб придбати диски за розміром, необхідно врахувати аналогічний параметр колісних ковзанок (також можна ознайомитися з рекомендаціями, що стосуються цього питання, зазначеними в інструкції по експлуатації машини).

До комплектуючих стандартного диска відноситься наступне:

обід (на нього надівається шина);
серцевина (використовується для кріплення до автомобільної підвісці);
спиці (вони з'єднують між собою серцевину і обід).
Всі ці складові описуються у вигляді індексів і цифр, які вказуються в назві диска. Діаметр позначається буквою R, ширина - W, виліт диска - ET, розмір отвору - DIA. Головні параметри, на які необхідно орієнтуватися при виборі, це ширина і діаметр.

 

 

Переклад 

Необходимость в покупке новых автомобильных дисков возникает в результате их повреждения или при желании собственника машины придать ей более привлекательный внешний вид. Современные производители предлагают разные их виды. Выбрать и приобрести подходящие варианты можно на сайте https://avtodiski.net.ua. Интернет-магазин продает продукцию производства азиатских и западных брендов, а также изделия отечественных компаний.

Какими бывают колесные диски

Согласно общей классификации, автомобильные диски бывают двух типов: легкосплавные и стальные. Первая категория имеет дополнительное разделение с учетом материала изготовления (алюминий, титан, магний). Также их классифицируют по методу производства: литые, кованые, катаные. Бывают еще и составные автомобильные диски (три части, соединенные у обода при помощи большого количества мелких болтов).

Важное преимущество легкосплавных моделей – их незначительный вес, что оказывает положительное воздействие на процесс их эксплуатации, обеспечивает дополнительный комфорт во время езды на автомобиле (четкое управление и отзывчивость машины на действия водителя).

Стальные варианты проще в изготовлении. Их производят методом штамповки. Затем две готовые части фиксируются между собой с использованием электросварочного оборудования. Продаются такие диски в Киеве в интернет-магазине avtodiski.net.ua. Чтобы защитить стальные катки от возникновения коррозии, их покрывают краской (обычно черного или серебристого цвета).

Неоспоримое преимущество стальных колесных катков заключается в их хорошей ремонтопригодности. В результате удара они гнутся, что впоследствии несложно исправить.

Обозначения размерных параметров

Чтобы приобрести диски по размеру, необходимо учесть аналогичный параметр колесных катков (также можно ознакомиться с рекомендациями, касающимися этого вопроса, указанными в инструкции по эксплуатации машины).

К комплектующим стандартного диска относится следующее:

  • обод (на него надевается шина);
  • сердцевина (используется для крепления к автомобильной подвеске);
  • спицы (они соединяют между собой сердцевину и обод).

Все эти составляющие описываются в виде индексов и цифр, которые указываются в названии диска. Диаметр обозначается буквой R, ширина – W, вылет диска – ET, посадочное отверстие – DIA. Главные параметры, на которые необходимо ориентироваться при выборе, это ширина и диаметр.