Ласкаво просимо на сайт міста Біла Церква!
 

Можливості і переваги інтернет-банкінгу UKRSIB online

Найбільший український банк з європейським капіталом UKRSIBBANK надає всім своїм клієнтам затребуваний і зручний сервіс UKRSIB онлайн, який дозволяє здійснювати безліч операцій з управління особистими фінансами. Його користувачі мають можливість цілодобово без відвідування відділення здійснювати будь-які транзакції з карткових та інших рахунків з максимальним рівнем надійності. Розглянемо особливості і переваги онлайн-сервісу.

 

Хто і як може підключитися до інтернет-банкінгу

Зробити це може кожен клієнт банку, який має зарплатну чи будь-яку іншу карту. Підключитися можна на офіційному сайті установи шляхом введення особистої інформації або через банкомат. У разі будь-яких проблем, можна попросити допомоги у відділенні у фахівця або зробити дзвінок оператору на пряму лінію банку.

Які операції і можливості доступні клієнтам UKRSIB online

Рахунки і карти

Відкриття та закриття депозитів, накопичувальних рахунків різних форматів для збереження коштів. Через сервіс можна виконувати їх поповнення, активувати пролонгацію та інше.
У сервісі ви будете бачити всі дані по своїх рахунках (поточних і карткових), зможете налаштовувати ліміти на свій розсуд, блокувати і розблокувати карти, замовляти нові продукти.
Переклади і платежі

Заходьте на офіційний сайт https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/operations/ukrsib_online/, щоб отримати можливість здійснювати перекази між власними рахунками і картами, на рахунки інших фізичних осіб в різних банках України та світу.
Онлайн-сервіс дозволяє виконувати цілий спектр платежів - комунальних, за кредити, штрафи і податки, за інтернет, мобільний зв'язок і багато іншого.


Обмін валют

У додатку можна купити долари або євро за вигідними курсами і зберегти їх на своєму валютному рахунку, що дозволити заробити на коливаннях курсів або зберегти кошти від інфляції.

Планування з персональним фінансовим менеджером

У додатку є безліч функцій для ведення особистого бюджету. Доступна історія операцій за всіма картковими та іншими рахунками з докладною розшифровкою за певні періоди. Можна бачити всі свої доходи і витрати у вигляді наочних графіків, що дозволить складати бюджет відповідно до своїх цілей і рівнем надходжень коштів.

За допомогою інтернет-банкінгу UKRSIBBANK можна налаштовувати повідомлення за допомогою SMS і e-mail про роботу системи, про надходження і переказах коштів. Для функціонування через смартфон розроблено спеціальне мобільний додаток, яке можна завантажити на офіційному сайті банку, в Google Play або App Store.

Як забезпечується безпека транзакцій в UKRSIBBANK

У сервісі організований максимальний рівень захисту від дій зловмисників. При здійсненні будь-якої операції, клієнту на мобільний телефон відправляється одноразовий пароль, термін дії якого становить всього кілька хвилин. Це дозволяє захистити кошти від несанкціонованого списання.

 

Крім того, в разі неактивності системи протягом 15 хвилин, сесія завершується. Для безпеки транзакцій в Мережі є можливість установки лімітів на переклади різних типів. Цілодобова підтримка UKRSIB онлайн допоможе вирішити будь-яку проблему клієнта в найкоротші терміни.

Переклад на російську

 

Крупнейший украинский банк с европейским капиталом UKRSIBBANK предоставляет всем своим клиентам востребованный и удобный сервис UKRSIB онлайн, который позволяет осуществлять множество операций по управлению личными финансами. Его пользователи имеют возможность круглосуточно без посещения отделения осуществлять любые транзакции с карточных и других счетов с максимальным уровнем надежности. Рассмотрим особенности и преимущества онлайн-сервиса.

Кто и как может подключиться к интернет-банкингу

Сделать это может каждый клиент банка, имеющий зарплатную или любую другую карту. Подключиться можно на официальном сайте учреждения путем ввода личной информации или через банкомат. В случае каких-либо проблем, можно попросить помощи в отделении у специалиста или сделать звонок оператору на прямую линию банка.

Какие операции и возможности доступны клиентам UKRSIB online

Счета и карты

  • Открытие и закрытие депозитов, накопительных счетов разных форматов для сохранности средств. Через сервис можно выполнять их пополнение, активировать пролонгацию и прочее.
  • В сервисе вы будете видеть все данные по своим счетам (текущим и карточным), сможете настраивать лимиты на свое усмотрение, блокировать и разблокировать карты, заказывать новые продукты.

Переводы и платежи

  • Заходите на официальный сайт https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/operations/ukrsib_online/, чтобы получить возможность осуществлять переводы между собственными счетами и картами, на счета других физических лиц в разных банках Украины и мира.
  • Онлайн-сервис позволяет выполнять целый спектр платежей – коммунальных, за кредиты, штрафы и налоги, за интернет, мобильную связь и многое другое.

Обмен валют

В приложении можно купить доллары или евро по выгодным курсам и сохранить их на своем валютном счете, что позволить заработать на колебаниях курсов или сберечь средства от инфляции.

Планирование с персональным финансовым менеджером

В приложении есть множество функций для ведения личного бюджета. Доступна история операций по всем карточным и другим счетам с подробной расшифровкой за определенные периоды. Можно видеть все свои доходы и расходы в виде наглядных графиков, что позволит составлять бюджет в соответствии со своими целями и уровнем поступлений средств.

При помощи интернет-банкинга UKRSIBBANK можно настраивать уведомления посредством SMS и e-mail о работе системе, о поступлениях и переводах средств. Для функционирования через смартфон разработано специальное мобильное приложение, которое можно скачать на официальном сайте банка, в Google Play‎ или App Store.

Как обеспечивается безопасность транзакций в UKRSIBBANK

В сервисе организован максимальный уровень защиты от действий злоумышленников. При совершении любой операции, клиенту на мобильный телефон отправляется одноразовый пароль, срок действия которого составляет всего несколько минут. Это позволяет защитить средства от несанкционированного списания.

Кроме того, в случае неактивности системы в течение 15 минут, сессия завершается. Для безопасности транзакций в Сети есть возможность установки лимитов на переводы разных типов. Круглосуточная поддержка UKRSIB онлайн поможет решить любую проблему клиента в кратчайшие сроки.