Ласкаво просимо на сайт міста Біла Церква!
 

Як стати лідером в бізнесі: ТОП 5 кращих порад

Лідером у своїй галузі прагнуть стати багато компаній. Проводячи навчання співробітників, купуючи нове обладнання, переїжджаючи в новий офіс і влаштовуючи корпоратив - всі ці кроки керівництва спрямовані на посилення позицій на ринку і життєстійкість фірми. Можливо, є сумарні принципи, щоб стати лідером в своєму бізнесі? В університетах про них не розповідають, але оцінюючи досвід життєдіяльності фірми, певний принципи підсумувати можна.

бути гнучкими

Найважливіший навик, який потрібно сформувати, яким би консерваторами ви не були. Ми живемо в динамічному світі, де швидкість прийняття рішень дорівнює парі секунд, а підлаштовуватися під зміни потрібно іноді щодня. Це складно, але це життєво важливо. Бути гнучким - це сильне якість, яке необхідно розвивати у всіх відділах компанії починаючи з маркетингу і закінчуючи бухгалтерією. Важливо не забувати про освіту. Іноді досить купити книги за новими напрямками, щоб зрозуміти як діяти, щоб змінитися правильно.

важливість деталей

Істина в дрібницях. Ви можете підготувати ідеальну презентацію, але запізнення або незнання одного терміна може зіпсувати враження і результат угоди. Неправильно підібрана інтонація, обрив телефонного зв'язку раніше свого співрозмовника, недоречні жарти - деталей, які можуть викликати проблеми - сила-силенна. Діловий етикет треба знати, а переговорам - вчитися у професіоналів.

везіння

Розраховувати на успіх - специфіка шкільного віку. Дорослі люди грають у дорослі ігри і вважають за краще розробити два або три плани і не розраховують тільки на успіх. У бізнесі набагато ефективніше планування і контроль.

проактивність

Під лежачий камінь вода не тече - ця давня приказка дуже добре відображає суть сучасних реалій. Треба подзвонити, нагадати про себе, іноді напроситися на зустріч, першим заговорити і не дати про себе забути - подібний підхід забезпечить вирішення проблем. Скромність в даному випадку - шлях до забуття.

кадри вирішують

Зібрати в команді людей з різницею потенціалів дуже важливо. Творча людина і математик може по-різному ставитися і розкрити один і той же питання. Жіночий погляд іноді буває набагато глибше, а чоловічий - системно. Формуйте оточення відповідно до принципу - кожен унікальний і кожен повинен займатися своєю справою.

Заробити великі гроші, так звані Big money, можна планомірною роботою і відповідаючи потребам сучасності. Іноді досить просто сформулювати нові принципи роботи, навчиться приймати правильні рішення, і справа зрушить з мертвої точки.

Переклад на російську

Лидером в своей отрасли стремятся стать многие компании. Проводя обучения сотрудников, покупая новое оборудование, переезжая в новый офис и устраивая корпоратив - все эти шаги руководства направлены на усиление позиций на рынке и жизнестойкость фирмы. Возможно, есть суммарные принципы, чтобы стать лидером в своем бизнесе? В университетах о них не рассказывают, но оценивая опыт жизнедеятельности фирмы, определенный принципы подытожить можно.

Быть гибкими

Важнейший навык, который нужно сформировать, каким бы консерваторами вы не были. Мы живем в динамичном мире, где скорость принятия решений равна паре секунд, а подстраиваться под изменения нужно иногда каждый день. Это сложно, но это жизненно важно. Быть гибким - это сильное качество, которое необходимо развивать во всех отделах компании начиная с маркетинга и заканчивая бухгалтерией. Важно не забывать об образовании. Иногда достаточно купить книги по новым направлениям, чтобы понять как действовать, чтобы измениться правильно.

Важность деталей

Истина в мелочах. Вы можете подготовить идеальную презентацию, но опоздание или незнание одного термина может испортить впечатление и исход сделки. Неправильно подобранная интонация, обрыв телефонной связи раньше своего собеседника, неуместные шутки - деталей, которые могут навлечь проблемы - огромное множество. Деловой этикет надо знать, а переговорам - учиться у профессионалов.

Везение

Рассчитывать на удачу - специфика школьного возраста. Взрослые люди играют во взрослые игры и предпочитают разработать два или три плана и не рассчитывают только на успех. В бизнесе гораздо эффективнее планирование и контроль.

Проактивность

Под лежачий камень вода не течет - эта давняя поговорка очень хорошо отображает суть современных реалий. Нужно позвонить, напомнить о себе, иногда напроситься на встречу, первым заговорить и не дать о себе забыть - подобный подход обеспечит решение проблем. Скромность в данном случае – путь к забвению.

Кадры решают

Собрать в команде людей с разностью потенциалов очень важно. Творческий человек и математик может по-разному относиться и раскрыть один и тот же вопрос. Женский взгляд иногда бывает гораздо глубже, а мужской - системнее. Формируйте окружение согласно принципу - каждый уникален и каждый должен заниматься своим делом.

Заработать большие деньги, так называемые Big money, можно планомерной работой и соответствуя потребностям современности. Иногда достаточно просто сформулировать новые принципы работы, научится принимать правильные решения, и дело сдвинется с мертвой точки.